Responsible Disclosure

Bite Webdevelopment (hierna: Bite) vindt de veiligheid van zijn systemen erg belangrijk. Ondanks Bite’s zorg voor de beveiliging van zijn systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van Bite’s systemen heeft gevonden hoort Bite dit graag zodat Bite zo snel mogelijk maatregelen kan treffen. Bite wil graag met u samenwerken om Bite’s klanten en Bite’s systemen beter te kunnen beschermen.

Bite vraagt u:

 • Uw bevindingen te mailen naar [email protected]. Versleutel uw bevindingen met onze PGP key (Fingerprint: B59C 9782 0B1C AE5B AA69 40FE 6C1E EA36 3341 109A) om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt,
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat Bite het zo snel mogelijk kan oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat Bite belooft:

 • Bite reageert binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Bite behandelt uw melding vertrouwelijk en zal uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Bite houdt u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zal Bite, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
 • Als dank voor uw hulp biedt Bite een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepaalt Bite aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van €50,-.

Kwetsbaarheden in de WordPress core en plugins zijn uitgesloten van dit beleid. Meldt kwetsbaarheden in de WordPress core en plugins aan het WordPress Security team.

Bite streeft er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en Bite wordt graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.


Deze tekst is gebaseerd op de tekst van http://www.responsibledisclosure.nl/, geschreven door Floor Terra en is gepubliceerd onder de Creative Commons Attribution 3.0 license.