Responsible Disclosure

Bite Webdevelopment (hierna: Bite) vindt de veiligheid van zijn systemen erg belangrijk. Ondanks Bite’s zorg voor de beveiliging van zijn systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van Bite’s systemen heeft gevonden hoort Bite dit graag zodat Bite zo snel mogelijk maatregelen kan treffen. Bite wil graag met u samenwerken om Bite’s klanten en Bite’s systemen beter te kunnen beschermen.

Bite vraagt u:

Wat Bite belooft:

  • Bite reageert binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
  • Bite behandelt uw melding vertrouwelijk en zal uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
  • Bite houdt u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zal Bite, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
  • Als dank voor uw hulp biedt Bite een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepaalt Bite aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van €50,-.

Kwetsbaarheden in de WordPress core en plugins zijn uitgesloten van dit beleid. Meldt kwetsbaarheden in de WordPress core en plugins aan het WordPress Security team.

Bite streeft er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en Bite wordt graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.


Deze tekst is gebaseerd op de tekst van http://www.responsibledisclosure.nl/, geschreven door Floor Terra en is gepubliceerd onder de Creative Commons Attribution 3.0 license.